teras kapatma cezası ne kadar

Teras kapatma cezası ne kadar?

Yapısal alanlarda inşai faaliyetlerde imar kanunu ve kat mülkiyeti kanunu devreye girmektedir. Teras kapatma cezası ne kadar? terasımı kapatsam ceza alır mıyım gibi sorular sıklıkla cevabı aranan sorulardır. Ancak her teras kapatma işlemi cezai işlem gerektirecek bir konu değildir. Yapılan uygulamanın niteliği ve inşai faliyet detaylı belirleyicidir. Çok katlı binalarda, diğer komşu dairelerin izni gereken durumlar bulunmakta olup yapının taşıyıcı kısımları değiştirilmeden yapılan teras kapatma uygulamalarında genelde cezai işlem uygulanmamaktadır.

İçindekiler

Teras Kapatma Cezası

Terasınızı kapatırsanız kesinlikle şu para cezasını alırsınız demek oldukça güçtür. Her belediyede farklı işlem ve uygulamalar bulunabilir. Emsal teşkil eden bir çok uygulama bulunduğu gibi mimari yapıda yapılan ciddi değişikliklerde sorun yaşayan bir çok kişide bulunmaktadır. Binalarda yapılan inşaat faliyetler genelde daire sahipleri yada yönetimlerde oy birliği ile alınmaktadır. Eğer mümkünde projenize başlamadan önce ortak kullanım alanı bulunan yapılarda onay almanız önerilmektedir.

Tual yapı firması olarak şimdiye kadar yaptığımız bir çok kış bahçesi, cam balkon ve teras kapatma uygulamaları bulunmaktadır. İmalatı yaptığımız ürünler projeye uygun olarak yapılmaktadır. Ancak net olarak belirtmek gerekir ki izin alınması ve sorumluluk daire sahibine aittir. Teras kapatma cezası ne kadar? yanıtı almak için yerel yönetimlerle görüşmeniz halinde daha net bilgi almanız kolay olmayacaktır. Firmamıza uygulama yapılacak yeri gösterebilir daha teknik bilgi alabilirsiniz.

teras kapatma cezası

Türk Ceza Kanunu Teras Kapatma

Türk ceza kanununda balkonun kapatılması bina yapımına dahi olmadığından TCK 184 maddesinde imar kirliliği oluşturma demektedir.

Yargıtay  4. Ceza Dairesi 18.06.2013 tarihli 2012/24491 E  2013/19279 K  sayılı kararında; “Sanığın, mevcut ruhsatlı yapının balkonunu 10 metre kare kapatarak odaya dahil etme ve ilave kapalı alan oluşturma biçiminde gerçekleştirdiği eyleminin, konuta ruhsatta belirtilenin dışında yeni bir alan kazandırmaması ve bina niteliğinde olmaması karşısında, TCK’nın ilgili maddesinde öngörülen imar kirliliğine neden olma suçunun öğelerinin oluşmadığına”  karar vermiştir.

Teras kapatma cezası ne kadar? yanıtının gördünüz üzere net bir cevabı bulunmamaktadır. Farklı türde bir çok karar bulunmaktadır. Kimi yerel yöntemimlerde sadece üstü kapatılan teraslarda sorun teşkil etmezken şikayet konu olan durumlarda zabıtalar tarafından işlem yapılmakta ve hatta söküme karar verilebilmektedir.

Teras kapatma yasal mı yasak mı?

Write a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir